WhatsApp

X

การใช้สายเคเบิลในเซนเซอร์กำลังนิวเคลียร์

1. บทนำฉาก

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ การดำเนินงานที่ปลอดภัยและมั่นคงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานของชาติและสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา เซ็นเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีหน้าที่ตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานต่างๆ แบบเรียลไทม์ โดยให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการควบคุมความปลอดภัยและการจัดการการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และระบบประมวลผลข้อมูล ประสิทธิภาพและคุณภาพของสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์จึงส่งผลโดยตรงต่อผลการตรวจสอบและความปลอดภัยในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

2.การวิเคราะห์จุดปวด

ในด้านพลังงานนิวเคลียร์ การใช้งานสายเคเบิลเซ็นเซอร์เผชิญกับความท้าทายมากมาย ประการแรก สภาพแวดล้อมการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความซับซ้อน สายเคเบิลต้องทนต่ออุณหภูมิสูง ความดันสูง การแผ่รังสีสูงและสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยอื่นๆ และในขณะเดียวกันก็รับประกันการส่งสัญญาณที่เสถียร ประการที่สอง สายเคเบิลเซ็นเซอร์ต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดี เพื่อต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก และรับประกันความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ การเลือกสายเคเบิล กระบวนการ และการติดตั้ง ฯลฯ ยังต้องมีมาตรฐานระดับสูงเพื่อตอบสนองการดำเนินงานที่มั่นคงในระยะยาวของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

3. ข้อกำหนดสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์

ข้อกำหนดสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในด้านต่อไปนี้:

ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า: สายเคเบิลควรมีการนำไฟฟ้าและฉนวนที่ดีเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งสัญญาณแม่นยำ ในเวลาเดียวกัน ลักษณะการจับคู่อิมพีแดนซ์และการลดทอนของสายเคเบิลควรเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อลดการสูญเสียสัญญาณ
ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม: สายเคเบิลควรสามารถทำงานได้ตามปกติในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง ความดันสูง และการแผ่รังสีสูง และควรมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนได้ดี
ประสิทธิภาพการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า: สายเคเบิลควรมีผลป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีเพื่อต้านทานการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกและให้ความเสถียรและความแม่นยำของสัญญาณ
คุณสมบัติทางกลและกายภาพ: สายเคเบิลควรมีความแข็งแรงเชิงกลและความยืดหยุ่นเพียงพอเพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของข้อกำหนดในการติดตั้งและดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

4.มาตรฐานการรับรองสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์

มาตรฐานการรับรองสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์มีความเข้มงวดและหลากหลาย รวมถึงมาตรฐาน International Atomic Energy Agency (IAEA) มาตรฐาน IEEE มาตรฐาน IEC และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ มาตรฐานเหล่านี้เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของสายเคเบิล ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพ ฯลฯ ได้จัดทำข้อกำหนดโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

5. การเลือกสายเคเบิล

สำหรับความต้องการพิเศษของเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ เราขอแนะนำให้เลือกสายเคเบิล PEEK ที่มีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และประสิทธิภาพในการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า
ในแง่ของการเลือกใช้วัสดุ เราใช้วัสดุหน่วงไฟที่ปราศจากฮาโลเจนไร้ควันต่ำ อุณหภูมิสูง การแผ่รังสี และวัสดุประสิทธิภาพสูงที่ทนต่อการกัดกร่อน
ในการออกแบบโครงสร้าง เราใช้โครงสร้างป้องกันหลายชั้น ปริมาตรขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต เราควบคุมแต่ละลิงก์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของสายเคเบิลอยู่ในสถานะที่ดีที่สุด

พารามิเตอร์การเลือกสำหรับการอ้างอิง (สามารถปรับแต่งตามความต้องการที่แท้จริง)
ทนต่ออุณหภูมิในระยะยาว: -50-250 ℃
ระดับความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 300V 600V
ความต้านทานรังสีแกมมา: 850KGy สามารถใช้งานได้นาน
ควันต่ำ ปราศจากฮาโลเจน สารหน่วงไฟ ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ

6. ลักษณะผลิตภัณฑ์

โซลูชันสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ของ TST CABLES มีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:

โซลูชันสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ของ TST CABLES มีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:
ทนความร้อน: สายเคเบิลที่ออกแบบมาให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงทำให้มั่นใจในการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
ทนต่อสารเคมี: สายเคเบิลทำจากวัสดุพิเศษ ทนต่อสารเคมีและสารกัดกร่อนที่พบได้ทั่วไปในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ความน่าเชื่อถือในระยะยาว: สายเคเบิลได้รับการออกแบบให้รวมคุณลักษณะต่างๆ ที่รับประกันความน่าเชื่อถือในระยะยาว เช่น การชีลด์เพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และฉนวนที่มีความเป็นฉนวนสูง
ความต้านทานต่อความเค้นเชิงกล: สายเคเบิลได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อความเค้นเชิงกล รวมถึงการสั่นสะเทือนและการโค้งงอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งสัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง

สินค้าแนะนำ

สายเคเบิลส่วนหลังของเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์กันรังสี ทนทาน หน่วงไฟ และทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ เป็นองค์ประกอบสำคัญของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และมีหน้าที่ในการส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ในพื้นที่ไวต่อรังสีไปยังระบบควบคุมและตรวจสอบ

7.การทดสอบทางเทคนิค

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ตรงตามข้อกำหนด TST CABLES จะดำเนินการทดสอบทางเทคนิคอย่างเข้มงวดหลายชุด การทดสอบเหล่านี้รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้า การทดสอบความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม การทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการทดสอบประสิทธิภาพทางกลและทางกายภาพ จากการทดสอบเหล่านี้ เราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพและความเสถียรที่ยอดเยี่ยมของสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการพิเศษของเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ได้

8. การติดตั้งและการว่าจ้างสายเคเบิล

ในการติดตั้งสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์และกระบวนการทดสอบการใช้งาน TST CABLES ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เข้มงวดและมาตรฐานความปลอดภัย ขั้นแรก ตามรูปแบบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการกระจายตัวของเซ็นเซอร์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมการวางสายเคเบิลที่เหมาะสม จากนั้นจะใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ระดับมืออาชีพในการวางและยึดสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจว่าทิศทางและจุดยึดของสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ตรงตามข้อกำหนดการออกแบบ สุดท้าย ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องและทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์และระบบประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว เสถียร ราบรื่น ปลอดภัย และเชื่อถือได้

9. การบำรุงรักษาหลังการขายและการสนับสนุนทางเทคนิค

TST CABLES ให้การบำรุงรักษาหลังการขายและบริการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างครอบคลุม เมื่อสายเคเบิลเซ็นเซอร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีปัญหาหรือความล้มเหลว ทีมงานมืออาชีพของ TST CABLES จะตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อมอบแนวทางแก้ไขและการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน เรายังตรวจสอบและบำรุงรักษาสายเคเบิลเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการทำงานที่มั่นคงในระยะยาว

10.ตัวอย่างการใช้งานจริงของโปรแกรมเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่นอกชายฝั่งจีนตัดสินใจอัพเกรดระบบเคเบิลเซ็นเซอร์ที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและความปลอดภัย หลังจากการวิจัยตลาดและการเปรียบเทียบเทคโนโลยี ในที่สุดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เลือก TST CABLES สำหรับโซลูชันสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ที่ปรับแต่งเอง

ในระหว่างดำเนินโครงการ TST CABLES ได้ทำการศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้เป็นครั้งแรก รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระดับรังสี ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุเคเบิลที่เลือกสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะสุดขั้วเหล่านี้ได้ เงื่อนไข. ต่อมา เราได้พัฒนาข้อกำหนดของสายเคเบิล ความยาว และการเชื่อมต่อตามประเภทและการกระจายตัวของเซ็นเซอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งข้อมูลระหว่างเซ็นเซอร์ต่างๆ

สำหรับการเลือกสายเคเบิล TST CABLES ใช้สายเคเบิลพิเศษที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมและสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ สายเคเบิลเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถทำงานได้อย่างเสถียรภายใต้อุณหภูมิสูง แรงดันไฟฟ้าสูง และการแผ่รังสีที่รุนแรงเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ TST CABLES ได้ทำการทดสอบและยอมรับระบบเคเบิลพลังงานนิวเคลียร์อย่างครอบคลุม ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าโซลูชันสายเคเบิลเซ็นเซอร์พลังงานนิวเคลียร์ตรงตามข้อกำหนดการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการส่งข้อมูลเซ็นเซอร์ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ โซลูชันสายเคเบิลเซ็นเซอร์นิวเคลียร์ของ TST CABLES ยังปรับปรุงความปลอดภัยและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยให้การรับประกันที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินงานระยะยาวของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โซลูชันอื่นๆ สำหรับสายเคเบิลในการใช้งานทางนิวเคลียร์

เหตุใดจึงเลือกสายเคเบิล TST

ประสบการณ์ 10 ปี

เชี่ยวชาญในการผลิตสายเคเบิลรถไฟเป็นเวลา 10 ปี

การสนับสนุนแบบตัวต่อตัวจากวิศวกรถึงวิศวกร

วิศวกรให้บริการแบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหา

การปรับแต่งตามความต้องการ

ด้วยทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่ง เราสนับสนุนสายเคเบิลที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ

การรับรองคุณภาพ

การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด การรับรองที่สมบูรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบอย่างเต็มที่

การทดสอบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

โรงงาน 10,000 ตร.ม. โรงงาน 10,000 ตร.ม

ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราแบบตัวต่อตัว

ปล่อยข่าว

Scroll to Top