WhatsApp

X

การใช้สายเคเบิลในอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติ

1. บทนำฉาก

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพลังงานทั่วโลก ก๊าซธรรมชาติในฐานะแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้เพิ่มส่วนแบ่งในโครงสร้างการใช้พลังงานทุกปี การส่งก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนเชื่อมโยงที่สำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ความปลอดภัยและความมั่นคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันการจัดหาพลังงานและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบส่งกำลัง ประสิทธิภาพของสายเคเบิลอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติจึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นการพัฒนาชุดโซลูชันสายเคเบิลอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการส่งก๊าซธรรมชาติปลอดภัยและมั่นคง

2. การวิเคราะห์จุดปวด

ในกระบวนการขนส่งก๊าซธรรมชาติ สายเคเบิลอุปกรณ์เผชิญกับความท้าทายมากมาย ในกระบวนการขนส่งก๊าซธรรมชาติ สายเคเบิลอุปกรณ์เผชิญกับความท้าทายมากมาย ประการแรก สภาพแวดล้อมในการส่งข้อมูลมีความซับซ้อนและแปรผัน สายเคเบิลต้องทนต่ออุณหภูมิสูง ความดันสูง ความชื้นสูง และสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็ต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีและความเสียหายทางกลด้วย ประการที่สอง สายเคเบิลจำเป็นต้องส่งข้อมูลจำนวนมากและสัญญาณควบคุมเพื่อให้มั่นใจถึงการควบคุมที่แม่นยำและการทำงานที่เสถียรของอุปกรณ์สายพานลำเลียง นอกจากนี้ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของสายเคเบิลยังเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในกระบวนการส่งก๊าซธรรมชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เคเบิลแบบเดิมมักจะตอบสนองข้อกำหนดเหล่านี้ได้ยาก มีประสิทธิภาพไม่เสถียร เสียหายได้ง่าย และปัญหาอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายด้านความปลอดภัยต่อการส่งผ่านก๊าซธรรมชาติ

3. อุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติตามข้อกำหนดของสายเคเบิล

อุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติตามข้อกำหนดของสายเคเบิลส่วนใหญ่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

ทนต่อสภาพอากาศ: สายเคเบิลควรสามารถทำงานได้อย่างเสถียรเป็นเวลานานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง ความดันสูง ความชื้นสูง ฯลฯ โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือเสียหาย
ความต้านทานการกัดกร่อน: สายเคเบิลควรจะสามารถต้านทานการกัดกร่อนของสารเคมีได้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนระหว่างการขนส่ง
คุณสมบัติทางไฟฟ้า: สายเคเบิลควรมีการนำไฟฟ้าและฉนวนที่ดีเพื่อให้มั่นใจในความเสถียรและความน่าเชื่อถือของการส่งกำลัง
คุณสมบัติทางกล: สายเคเบิลควรทนทานต่อความเค้นเชิงกล รวมถึงแรงดึง การดัดงอ และการสั่นสะเทือน ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เสียหายง่ายในกระบวนการส่งกำลัง
ความสามารถในการรับส่งข้อมูล: สายเคเบิลควรจะสามารถส่งข้อมูลและสัญญาณควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่แม่นยำและการทำงานที่เสถียรของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ

4. มาตรฐานการรับรองสายเคเบิลอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติ

สายเคเบิลอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติต้องเป็นไปตามชุดมาตรฐานการรับรองระหว่างประเทศและในประเทศ เช่น มาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission) มาตรฐานสายเคเบิลระดับชาติ มาตรฐานเหล่านี้ควบคุมประสิทธิภาพทางไฟฟ้า ประสิทธิภาพทางกล การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของสายเคเบิลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของสายเคเบิลในกระบวนการส่งก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

5.การเลือกผลิตภัณฑ์

สำหรับความต้องการพิเศษของอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติ TST CABLES ขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลพิเศษที่ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อการกัดกร่อน ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า และคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม:

สายเคเบิลอุณหภูมิสูง: สามารถรักษาประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก
สายเคเบิลหน่วงไฟ: ผลิตด้วยวัสดุหน่วงไฟเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้
สายเคเบิลหุ้มเกราะ: ให้การป้องกันทางกลเพิ่มเติมต่อความเสียหายภายนอก

พารามิเตอร์การเลือกสำหรับการอ้างอิง (สามารถปรับแต่งตามความต้องการที่แท้จริง)
ทนต่ออุณหภูมิ: -60 ถึง 180°C
ความแข็งแรงของฉนวน: 100Mpa>
ความแข็งแรงของเปลือก: 8Mpa>
ความเป็นฉนวน/ความต้านทานต่อการขัดถู ไม่มีการเสียรูป
ไม่มีการเสียรูป
ทนต่อการขัดถู
ความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชัน
ทนต่ออุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ
ทนต่อความเย็นและความเย็น
คุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม คุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม
มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี

6. ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เคเบิลของโซลูชันนี้มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นดังต่อไปนี้:

ทนต่อสภาพอากาศและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม: ใช้วัสดุและกระบวนการพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลทำงานได้อย่างเสถียรเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และไม่ได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อนของสารเคมี
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม: การใช้ตัวนำที่มีความบริสุทธิ์สูงและวัสดุฉนวนคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งผ่านพลังงานมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ
สมรรถนะทางกลที่ดีเยี่ยม: โครงสร้างสายเคเบิลมีความทนทานและสามารถทนต่อความเครียดทางกลขนาดใหญ่ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายได้ง่ายระหว่างการส่งผ่าน
ความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ: นำเทคโนโลยีการส่งข้อมูลขั้นสูงมาใช้เพื่อให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยให้มั่นใจในการควบคุมอุปกรณ์ลำเลียงที่แม่นยำ
ความต้านทานไฟ: สายเคเบิลที่ใช้ในอุปกรณ์ลำเลียงก๊าซสภาพอากาศควรมีคุณสมบัติทนไฟหรือหน่วงไฟเพื่อความปลอดภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้

สินค้าแนะนำ

สายเคเบิลอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติมีความทนทานต่อการสึกหรอ ทนต่ออุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ และมีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานที่ผลิตไปยังเครือข่ายการจำหน่ายและผู้ใช้ปลายทาง

7.การทดสอบทางเทคนิค

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เคเบิล TST CABLES ดำเนินการทดสอบทางเทคนิคอย่างเข้มงวดหลายชุด
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
การทดสอบความต้านทานของตัวนำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไฟฟ้า
การทดสอบความต้านทานของฉนวนและแรงดันไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
การทดสอบความต้านทานเปลวไฟเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
การทดสอบสมรรถนะทางกล เช่น ความต้านทานแรงดึงและรัศมีการดัดงอ

8. การติดตั้งและการว่าจ้างสายเคเบิลอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติ

เราให้คำแนะนำและการสนับสนุนอย่างมืออาชีพในการติดตั้งและทดสอบการเดินสายเคเบิล
การติดตั้งการวางสายเคเบิลมีขั้นตอนดังนี้:
ตรวจสอบลักษณะของสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหาย
การวางสายเคเบิลตามรัศมีการโค้งงอที่ระบุเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการโค้งงอมากเกินไป
ยึดสายเคเบิลเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่หรือสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน
การแก้ไขข้อบกพร่องหลังการติดตั้งเสร็จสิ้นเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของสายเคเบิลตามปกติ

9. การบำรุงรักษาหลังการขายและการสนับสนุนทางเทคนิค

TST CABLES ให้การบำรุงรักษาหลังการขายและบริการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างครอบคลุม เมื่อลูกค้าพบปัญหาใดๆ ในกระบวนการใช้งาน ทีมงานมืออาชีพของเราจะตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อมอบโซลูชั่นและการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เคเบิลอุปกรณ์ส่งก๊าซธรรมชาติและคำแนะนำในการบำรุงรักษาแก่ลูกค้าเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของสายเคเบิลมีความเสถียรในระยะยาว

10.กรณีแก้ปัญหาสายเคเบิลระบบปรับอากาศของเครื่องบิน

TST CABLES จัดหาสายเคเบิลหุ้มเกราะทนไฟที่อุณหภูมิสูงสำหรับโครงการส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในประเทศจีน หลังจากใช้งานมาสองปี ระบบเคเบิลก็ทำงานได้เสถียรโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ข้อมูลเฉพาะมีดังนี้:

ประเภทสายเคเบิล: สายเคเบิลหุ้มเกราะทนไฟอุณหภูมิสูง
การใช้สภาพแวดล้อม: กลางแจ้ง ช่วงอุณหภูมิ -40 ℃ ถึง +80 ℃ การเปลี่ยนแปลง
ความยาวสายเคเบิล: รวม 5 กิโลเมตร
ระยะเวลาดำเนินการ: 2 ปี
ครั้งล้มเหลว: 0 ครั้ง
โซลูชันนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีในการใช้งานจริง โดยให้โซลูชันสายเคเบิลที่เสถียรและเชื่อถือได้สำหรับการส่งก๊าซธรรมชาติ

โซลูชันอื่นๆ สำหรับสายเคเบิลในการใช้งานไอโลและก๊าซ

เหตุใดจึงเลือกสายเคเบิล TST

ประสบการณ์ 10 ปี

เชี่ยวชาญในการผลิตสายเคเบิลรถไฟเป็นเวลา 10 ปี

การสนับสนุนแบบตัวต่อตัวจากวิศวกรถึงวิศวกร

วิศวกรให้บริการแบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยในการเลือกผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหา

การปรับแต่งตามความต้องการ

ด้วยทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่ง เราสนับสนุนสายเคเบิลที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ

การรับรองคุณภาพ

การปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด การรับรองที่สมบูรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบอย่างเต็มที่

การทดสอบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

โรงงาน 10,000 ตร.ม. โรงงาน 10,000 ตร.ม

ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราแบบตัวต่อตัว

Scroll to Top